Sphyrna Zygaena

Amsterdam, North Holland
Sphyrna Zygaena