Kristin Thomas

Pittsburg, Kansas
Kristin Thomas
WEEK OF
Distance
Yards
Yards
Yards
Yards
Yards
Yards
PACE/100
Swim Time
Stroke Count